Σχέσεις

ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα όλη μας η ζωή έχει να κάνει με σχέσεις. Από τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους , δασκάλους και άλλα άτομα στο περιβάλλον, μέχρι την σχέση που μας απασχολεί πιο πολύ, το σύντροφό μας.

Πολλά πράγματα επηρεάζουν το πώς φερόμαστε στις σχέσεις μας, το τι συντρόφους επιλέγουμε, το πόσο ικανοποιούμαστε από σχέσεις. Το πιο σημαντικό είναι η επιρροή που έχουμε από τους γονείς μας. Η πρώτη σχέση της ζωής μας ήταν αυτή με τους γονείς μας. Τα πρότυπα που είδαμε, η μεταξύ τους σχέση και ο τρόπος που επικοινωνούσαν με εμάς αλλά και μεταξύ τους είναι βαθιά χαραγμένα μέσα μας και μπορεί να προκαλούν θετικές ή αρνητικές εμπειρίες με τα άτομα του περιβάλλοντος που συνάπτουμε σχέσεις.

Επιπλέον τα κοινωνικά στερεότυπα, το τι αναζητούμε σε ένα σύντροφο και τα πρέπει που βάζουμε στη ζωή μας μπορεί να οδηγούν σε δυσλειτουργικές σχέσεις.

Εάν λοιπόν παρατηρούμε φαύλους κύκλους στη σχέση μας και επαναλαμβανόμενα μοτίβα δυσαρέσκειας , καλό είναι να κάνουμε μια αυτοεξέταση, να δούμε τον εαυτό μας στο παρόν και το παρελθόν, τους ρόλους που αναλαμβάνουμε σε μια σχέση και πόσο αυτοί οι ρόλοι μας ευχαριστούν, τα πρέπει και τα θέλω μας και να αναζητήσουμε την ρίζα του προβλήματος.

Αλλάζοντας εμείς την συμπεριφορά μας και έχοντας αυτογνωσία, παρασύρουμε και το σύντροφό μας για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας και αποδοχή της διαφορετικότητας μας και του παρελθόντος μας. Ωστόσο για να υπάρχει επιτυχία χρειάζεται συνεχή δουλεία και επεξεργασία του εαυτού μας και της σχέσης μας μια και οι σχέσεις δεν είναι σταθερές αλλά εξελίσσονται.