Υπηρεσιες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ


Η κλινική νευροψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί μια μη επεμβατική διαδικασία για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, ρίχνει φως στη σχέση εγκεφάλου – συμπεριφοράς και συνθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου που αντιμετωπίζει δυσκολία σε κάποιο τομέα της γνωστικής λειτουργικότητάς του (π.χ. μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση κ.τ.λ) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη, τη διεξοδική μελέτη του ιατρικού και ψυχολογικού ιστορικού και την εξέταση με νευροψυχολογικές δοκιμασίες-τεστ (ερωτηματολόγια ή δραστηριότητες κατευθυνόμενες από τον εξεταστή).

Μία νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες ανάλογα με την ερώτηση προς διερεύνηση, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου, ωστόσο, οι απαραίτητες πληροφορίες για τον αρχικό προσδιορισμό των γνωστικών δυσλειτουργιών και την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων μπορούν να συλλεχθούν σε μια τυπική νευροψυχολογική εξέταση διάρκειας 90-120 λεπτών.

Σε μια τυπική νευροψυχολογική εξέταση και αναλόγως του αιτήματος παραπομπής(π.χ. πιθανή μαθησιακή δυσκολία, αναπτυξιακή δυσκολία, προβλήματα προσοχής ή υπερκινητικότητας, δυσκολίες κατόπιν κάποιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης κ.τ.λ), εξετάζονται οι παρακάτω νοητικές λειτουργίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες:

 • Γενική νοημοσύνη (IQ)
 • Προσοχή, συγκέντρωση
 • Προσανατολισμός στο χώρο-χρόνο
 • Μάθηση και μνήμη
 • Λειτουργίες του λόγου
 • Αντιληπτικές και οπτικοχωρικές δεξιότητες
 • Ικανότητα συλλογισμού
 • Επιτελικές λειτουργίες (επίλυση προβλημάτων, κριτική ικανότητα, ικανότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα)
 • Κινητικές και αισθητηριακές δεξιότητες
 • Ψυχολογικό προφίλ
 • Διάθεση και προσωπικότητα
 • Ποιότητα ζωής του ατόμου
 • Καθημερινή λειτουργικότητα

Κατόπιν, ο εξειδικευμένος κλινικός νευροψυχολόγος κάνει την κατάλληλη διάγνωση στηριζόμενος στις πληροφορίες που απορρέουν από τη σχέση μεταξύ της επίδοσης του ατόμου σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες – τεστ που εξετάζουν συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες και των εγκεφαλικών περιοχών ή κυκλωμάτων που εμπλέκονται στις εν λόγω λειτουργίες και προτείνει ρεαλιστικές προτάσεις ή σχεδιάζει ειδικά προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του ατόμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ


Τα παιδιά και οι έφηβοι ενδέχεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους να έρθουν σε επαφή με ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία δε μπορούν να διαχειριστούν. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι κάποιο πένθος, διαζύγιο, ασθένεια, μετακόμιση κ.τ.λ. όπου τα παιδιά ενδέχεται να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν ενεργοποιώντας δικούς τους μηχανισμούς προσαρμογής και χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου ειδικού για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα. Επιπλέον δυσκολίες ύπνου, διατροφής, προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, σχολικός εκφοβισμός, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους, έντονος θυμός ή τάση για απομόνωση, σχολική άρνηση, άγχος, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοπεποίθηση και δυσκολίες στην επικοινωνία οδηγούν συχνά τους γονείς στο γραφείο ενός ειδικού.

Κάποιες από τις παραπάνω δυσκολίες μπορεί να είναι παροδικές και να ξεπεραστούν με μερικές συνεδρίες συμβουλευτικής με τον γονιό , υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί και το ίδιο το παιδί ή ο έφηβος ψυχολογική υποστήριξη. Η ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι μια ειλικρινής σχέση εμπιστοσύνης με την ψυχολόγο, μέσα από την οποία το παιδί - έφηβος θα μπορέσει να εκφράσει αυτό που το δυσκολεύει, να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του και να μάθει να τα διαχειρίζεται καλύτερα, καθώς και να αλλάξει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές. Μέσα από το συμβολικό παιχνίδι, τα παραμύθια, τις κοινωνικές ιστορίες, τα παιδιά ταυτίζονται με τις ιστορίες που ακούν ή δημιουργούν, αποφορτίζονται, αναπλαισιώνουν καταστάσεις, ικανοποιούνται από τις λύσεις που δίνονται και υποσυνείδητα αφομοιώνουν κανόνες συμπεριφοράς.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται κάθε παιδί και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα του παιδιού αλλά και ολόκληρης της οικογένειας.

Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι το παιδί εκδηλώνει το πρόβλημα που φέρει η οικογένεια του, με σκοπό να οδηγήσει την οικογένεια σε μια λύση ή στο γραφείο ενός ειδικού. Στόχος είναι η ενίσχυση του γονιού στο ρόλο του, ώστε να βρει την ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη που χρειάζεται για να μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά το παιδί του στην πορεία ανάπτυξης, ωρίμανσης και αυτονόμησής του μέσα από μια λειτουργική και αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί του.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Στην ατομική θεραπεία , ο θεραπευόμενος εστιάζει σε θέματα που τον απασχολούν όσον αφορά τον εαυτό του, τις ανησυχίες του, τυχόν σωματικά του προβλήματα καθώς και τις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους και την επικοινωνία μαζί τους.

Κατά τη διάρκειά των συνεδριών , ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να μιλήσει για τα προβλήματα και τις δυσκολίες του σε έναν καταρτισμένο επαγγελματία που καταρχήν θα τον ακούσει με κατανόηση, ενδιαφέρον και άνευ όρων εκτίμηση. Στόχος είναι , ο θεραπευόμενος να κατανοήσει την συνθετότητα των δυσκολιών του, να αυξήσει την αυτογνωσία του και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με συν-ταξιδιώτη του τον θεραπευτή, να αρχίσει να κινητοποιεί τις κρυμμένες δυνάμεις του και τις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης για να βρει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων του. Επιπλέον μαθαίνει να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματα του, αυξάνεται η αυτοεκτίμηση του και οδηγείται σε μια καλύτερη επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό και τα θέλω του καθώς επίσης επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους άλλους.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Έχει αποδειχθεί ότι η ομαδική θεραπεία είναι εξίσου ή περισσότερο αποτελεσματική από την ατομική θεραπεία, δεδομένου ότι ο τρόπος που κάθε μέλος της ομάδας αλληλεπιδρά με τα άλλα μέλη , αντικατοπτρίζει τον τρόπο που αυτό το άτομο αλληλεπιδρά σε άλλους τομείς της ζωής του, με άλλα σημαντικά για αυτόν άτομα. Η ομάδα δηλαδή αποτελεί ένα «μικρόκοσμο» της κοινωνίας.

Στα πλαίσια λοιπόν της ομάδας δίνεται η δυνατότητα για έκφραση συναισθημάτων, κατανόηση εαυτού και αλλαγή δυσλειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και συμπεριφορών. Το μοίρασμα, ο σχολιασμός και η ανάλυση από τα μέλη της ομάδας, καθώς και οι αφηγήσεις των άλλων μελών για δικά τους προβλήματα και ο τρόπος που επιλέγουν να τα χειριστούν , βοηθούν πολύ όλα τα μέλη της ομάδας καθώς οδεύουν προς ωρίμανση και αυτογνωσία.Η αρχή της εμπιστευτικότητας είναι θεμελιώδης για την λειτουργία της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να μην μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες άλλων μελών με άλλα άτομα ή και μεταξύ τους, εκτός ομάδας και υπογράφεται συμβόλαιο από τα μέλη της ομάδας για τήρηση πλήρης εχεμύθειας.

Για να ενταχθεί κάποιος σε μια ομάδα, πρέπει πρώτα να έχει ξεκινήσει ατομική θεραπεία ώστε να έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή θεραπευτική σχέση και το άτομο να έχει ασπαστεί βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας. Η ομάδα μπορεί να είναι μια ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα γονέων, εφήβων ή και παιδιών και η συχνότητα και διάρκεια της ορίζεται με βάση το είδος της ομάδας, τους στόχους της και την διάθεση των μελών της, με απώτερο σκοπό τα μέλη της ομάδας να βοηθηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα από την ομάδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ


Η σχέση του ζευγαριού είναι όπως η ίδια η ζωή, ένα ταξίδι, μια διαδικασία διαρκούς μεταβολής, αλλαγών και μεταβατικών σταδίων. Η Συμβουλευτική ζευγαριών είναι ο χάρτης. Ο χάρτης μας πληροφορεί σχετικά με το τι θα πρέπει να περιμένουμε στη διαδρομή, δεν μας πάει όμως στον προορισμό μας. Αυτό που μας πάει στον προορισμό μας είναι το όχημα και το όχημα για το ταξίδι του ζευγαριού είναι η αναπτυσσόμενη σχέση του ζευγαριού.

Η προσπάθεια κι ο αγώνας είναι απαραίτητο μέρος του ταξιδιού. Το ταξίδι μπορεί να είναι πιο πλούσιο και ζωντανό αν δίνουμε προσοχή σε όλες τις εμπειρίες στην διαδρομή. Όταν αναγνωρίζουμε την σημασία των εμπειριών και αλλαγών που περνάμε, ακόμα κι αν πρόκειται για δύσκολες εμπειρίες μπορούμε να ανταποκριθούμε με περισσότερη προσοχή και λιγότερο φόβο. Είναι κάτι σαν τον τοκετό, που είμαστε ενήμεροι για τον πόνο αλλά ανταποκρινόμαστε θετικά σε αυτή την εμπειρία, γιατί μας είναι οικείος και γιατί κάτι κερδίζουμε από τον πόνο. Αν μπορέσουμε να καταλάβουμε τη διαδικασία της δημιουργίας μιας σχέσης θα γίνουμε πιο ικανοί να βρούμε ικανοποίηση στην ίδια την διαδικασία. Να απολαύσουμε το ταξίδι κι όχι απλά τον προορισμό! Στόχος για το ταξίδι του ζευγαριού είναι να βιώσουν και οι δύο μια ποιότητα σχέσης όπου η αγάπη μου για τον εαυτό μου και η αγάπη μου για τον σύντροφό μου είναι δυο αχώριστα μέρη ενός συνόλου. Αναγνωρίζουμε την ενότητά μας, ακόμα κι ενώ γιορτάζουμε την μοναδικότητά μας.

Νιώθω αρκετά ασφαλής
να τον αφήνω να νιώθει αρκετά ασφαλής,
ώστε να θέλω να τον ευχαριστήσω
χωρίς να είμαι αναγκασμένη να το κάνω,
να θέλω να με ευχαριστεί εκείνος
χωρίς να πρέπει να γίνεται το δικό μου,
να αναγνωρίζω τις ανάγκες που δε μου ικανοποιεί
χωρίς να τον τιμωρώ για αυτό,
να αναγνωρίζω τα όρια μου στο να ικανοποιώ τις δικές του ανάγκες
χωρίς να περιμένω ή να προκαλώ την τιμωρία του;
Μπορώ να του δείξω πόσο ασφαλής είμαι

χωρίς να τον κάνω να νιώθει περιττός,
χωρίς να αρνούμαι τις παροδικές ανασφάλειες μου,
χωρίς να ξεχνώ πόσο πολύ τον θέλω;
Και μπορώ να νιώθω πόσο πολύ τον θέλω
χωρίς να νιώθω ανασφαλής;
«Susan M. Campbell»Το κλειδί σε όλα αυτά είναι η αγάπη και η επικοινωνία. Πρέπει να δώσουν αγάπη για να πάρουν αγάπη. Τα περισσότερα ζευγάρια αρχίζουν να διαφωνούν για ένα συγκεκριμένο θέμα και μέσα σε πέντε λεπτά, καταλήγουν να διαφωνούν για τον τρόπο που διαφωνούν.

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ζευγαριών θα σας βοηθήσει να:

 • να κατανοήσετε και να «ζήσετε» την διαδικασία της δημιουργίας μιας σχέσης , τα στάδια που περνάει κάθε ζευγάρι, το ταξίδι
 • να αποφύγετε την αποξένωση και την μοναξιά που φέρνει η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • να αποκτήσετε αποτελεσματική επικοινωνία με τον/την σύντροφό σας (εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας), κατανοώντας και αλλάζοντας δυσλειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούσατε ως τώρα
 • να ακούτε με συναισθηματική κατανόηση
 • να αποδέχεστε χωρίς να κατακρίνετε
 • να αναγνωρίσετε τις βαθύτερες συναισθηματικές του/της ανάγκες και να τις συναντήσετε
 • να αναγνωρίσετε τον τρόπο σκέψης σας και να τροποποιήσετε δυσλειτουργικές σκέψεις
 • να χειρίζεστε αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας
 • να αναγνωρίσετε το γονεϊκό πρότυπο συμπεριφοράς (τρόπους επικοινωνίας και ρόλους που είχατε στην πατρική σας οικογένεια) και να το επαναπροσδιορίσετε στα πλαίσια που θα επιλέξετε
 • να συμφιλιωθείτε, να αποδεχτείτε το παρελθόν σας και να ελέγξετε το παρόν και μέλλον σας
 • να βελτιώσετε και να αγαπήσετε τον εαυτό σας